Statistika

Nanizajmo nekaj statističnih podatkov:

Podatki so seveda – zaradi pomanjkanja natančnih evidenc: ni matičnih in mrliških knjig, ni popisov, … dokaj približni. Velikokrat se da najti za iste postavke med različnimi inštitucijami zelo različne vrednosti. Pa kakorkoli. Neke približne vrednosti se vendarle lahko ugotovi. Poglejmo približne ocene povzete po različnih virih.